Đăng ký lao động

Thông báo    Quản trị hệ thống    2018-06-18
Lớp trưởng hoặc Bí thư chi đoàn đại diện lớp đăng ký lịch lao động cho lớp với Thầy Tân (tmtan@ctu.edu.vn)

Bài viết liên quan

Tham gia tình nguyện hè
Đem thẻ sinh viên khi đi lao động

Thông báo

Xem tất cả