Đăng ký tham gia đội tuyển Olympic tin học và lập trình ACM/ICPC năm 2013

Viết bởi Webmaster.

Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Lập trình viên quốc tế ACM/ICPC năm 2013 dự kiến sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng vào cuối tháng 11/2013. Để thành lập đội tuyển chính thức tham dự hai cuộc thi trên, Ban tuyển chọn và huấn luyện đội tuyển Olympic Tin học Trường Đại học Cần Thơ thân mời các em sinh viên trường Đại học Cần Thơ yêu thích lập trình tham gia thi tuyển.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker