Chiêu sinh lớp Global Software Talent năm 2016

Viết bởi Webmaster.

Global Software Talent (GST) là khóa học nằm trong chương trình hợp tác giữa Khoa CNTT&TT, trường Đại học Cần Thơ và FPT Software. Mục tiêu của khóa học nhằm giới thiệu qui trình phát triển phần mềm và đào tạo kỹ năng làm việc cho sinh viên Khoa CNTT&TT, giúp sinh viên có cơ hội tìm hiểu và tiếp cận qui trình cũng như môi trường làm việc thực tế tại FSoft.

Cuộc Thi GSS - Hackathon Lần Thứ Nhất

Viết bởi Webmaster.

Nhằm tạo ra một sân chơi giúp cho sinh viên có cơ hội định vị bản thân,  cũng như xác định được những yêu cầu mà một dự án thực tế đòi hỏi, từ đó định hướng cho nghề nghiệp tương lai, Công ty cổ phần giải pháp Không Gian Xanh (GSS) Tổ chức cuộc thi GSS - Hackathon lần thứ nhất

Thông báo họp mặt cựu sinh viên Khoa CNTT&TT

Viết bởi Webmaster.

THƯ NGỎ

(V/v Tổ chức họp mặt cựu sinh viên Khoa CNTT&TT

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Cần Thơ)

 

                  Kính gửi: - Quý Thầy Cô đã và đang công tác tại Khoa CNTT&TT

                                - Cựu sinh viên Khoa CNTT&TT

Viện Đại học Cần Thơ được thành lập vào ngày 31 tháng 3 năm 1966. Sau ngày đất nước thống nhất, Viện Đại học Cần Thơ được đổi tên thành Trường Đại học Cần Thơ cho đến ngày hôm nay. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Đại học Cần Thơ đã khẳng định được uy tín và chất lượng trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên  cứu khoa học, và chuyển giao công nghệ phục vụ cho phát triển của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng như của cả nước. Khoa CNTT&TT được thành lập 1994 và có vinh dự lớn là đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Trường Đại học Cần Thơ  trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  trong lĩnh vực CNTT.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker