Đăng ký tham gia đội tuyển Olympic Tin học sinh viên 2016

Viết bởi Webmaster.

Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Lập trình viên quốc tế ACM/ICPC năm 2016 dự kiến sẽ được tổ chức từ 29/11 đến 2/12 năm 2016 tại trường Đại học Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Để thành lập đội tuyển chính thức tham dự hai cuộc thi trên, Ban tuyển chọn và huấn luyện đội tuyển Olympic Tin học Trường Đại học Cần Thơ thân mời các em sinh viên trường Đại học Cần Thơ yêu thích lập trình tham gia vào đội tuyển.

Qui định bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của TT Điện tử & Tin học

Viết bởi Webmaster.

Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, Trường Đại học Cần Thơ ban hành qui định bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Điện tử & Tin học. Xem file chi tiết

V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT thay thế chứng chỉ THUD A, B Quốc gia

Viết bởi Webmaster.

Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

Kể từ khi thông tư có hiệu lực, ngày10/08/2016, Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin sẽ thay thế Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C quốc gia.

Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Đăng ký ý tưởng khởi nghiệp cùng SIMVA

Viết bởi Webmaster.

Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ – Đại học Cần Thơ (CTBI-CTU) được thành lập ngày 26/12/2012, là một tổ chức nhà nước, hoạt động phi lợi nhuận, do trường Đại học Cần Thơ quản lý, cung cấp dịch vụ và cơ sở vật chất cần thiết để hỗ trợ việc khởi nghiệp từ giai đoạn hình thành ý tưởng, tới phát triển sản phẩm cho đến khi thành lập doanh nghiệp và phát triển thành doanh nghiệp (thành công).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker