Đăng ký tham gia NCKH sinh viên năm 2014

Viết bởi Webmaster.

Căn cứ Hướng dẫn số 305/ĐHCT-QLKH, ngày 04 tháng 03 năm 2009 của Trường Đại học Cần Thơ V/v Hướng dẫn thực hiện và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, để sinh viên đăng ký thực hiện đề tài năm 2014, Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo đến đơn vị các nội dung công việc cần thực hiện như sau:

Xem chi tiết

Sinh viên làm hồ sơ, nộp cho Thầy Trần Minh Tân, hạn chót: 06/03/2014

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker