Thông báo thu học phí Hk2, 2013-2014 và phí sử dụng TTHL

Viết bởi Webmaster.

Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến tất cả sinh viên thời gian thu học phí như sau:

  • Từ ngày ra thông báo đến ngày 02/04/2014
  • Buổi sáng từ 07h30 đến 10h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h.
  • Mức thu: xem trên kết quả đăng ký MH.
  • Địa điểm thu tiền: tất cả các chi nhánh và đơn vị thuộc ngân hàng NN và PT nông thôn (Agribank) trên toàn quốc.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker