Qui định bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của TT Điện tử & Tin học

Viết bởi Webmaster.

Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, Trường Đại học Cần Thơ ban hành qui định bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Điện tử & Tin học. Xem file chi tiết

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker