V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT thay thế chứng chỉ THUD A, B Quốc gia

Viết bởi Webmaster.

Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

Kể từ khi thông tư có hiệu lực, ngày10/08/2016, Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin sẽ thay thế Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C quốc gia.

Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

 

Trung tâm Điện tử và Tin học - Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo về việc tổ chức giảng dạy, thi và cấp Chứng chỉ Tin học Ứng dụng trình độ A, B như sau:

  1. Các lớp đang chiêu sinh giảng dạy được tổ chức giảng dạy, thi và cấp Chứng chỉ Tin học Ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/07/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến các lớp sẽ thi vào hai đợt cuối tháng 8/2016 và cuối tháng 9/2016.
  2. Bắt đầu từ ngày 29/8/2016, Trung tâm Điện tử và Tin học – Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức đào tạo, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông.
  3. Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo, tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được đăng tại đây

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Văn phòng đào tạo chứng chỉ Tin học Ứng dụng – Khoa CNTT&TT – Khu II (Khu Hiệu Bộ cũ) – Đường 3/2 – Phường Xuân Khánh – Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

- Điện thoại: 0710.3735898          

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem qui định chức năng, nhiệm vụ của TT ĐT & TH (bổ sung)

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker