Đăng ký ý tưởng khởi nghiệp cùng SIMVA

Viết bởi Webmaster.

Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ – Đại học Cần Thơ (CTBI-CTU) được thành lập ngày 26/12/2012, là một tổ chức nhà nước, hoạt động phi lợi nhuận, do trường Đại học Cần Thơ quản lý, cung cấp dịch vụ và cơ sở vật chất cần thiết để hỗ trợ việc khởi nghiệp từ giai đoạn hình thành ý tưởng, tới phát triển sản phẩm cho đến khi thành lập doanh nghiệp và phát triển thành doanh nghiệp (thành công).

 

Hiện nay, Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ – Đại học Cần Thơ đang đồng hành cùng SIMVA triển khai chương trình đăng ký ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực CNTT.

Xem chi tiết tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker