Chiêu sinh lớp Global Software Talent năm 2016

Viết bởi Webmaster.

Global Software Talent (GST) là khóa học nằm trong chương trình hợp tác giữa Khoa CNTT&TT, trường Đại học Cần Thơ và FPT Software. Mục tiêu của khóa học nhằm giới thiệu qui trình phát triển phần mềm và đào tạo kỹ năng làm việc cho sinh viên Khoa CNTT&TT, giúp sinh viên có cơ hội tìm hiểu và tiếp cận qui trình cũng như môi trường làm việc thực tế tại FSoft.

 

1. Mục tiêu khóa học:

Giúp sinh viên trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong ngành công nghiệp phần mềm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tham gia trực tiếp và hiệu quả vào các dự án phát triển phần mềm của các Công ty.

Kiến thức và kỹ năng được đào tạo:

-        Kỹ năng review code

-        Kỹ năng làm việc nhóm

-        Kỹ năng kiểm thử code

-        Kỹ năng viết tài liệu

-        Khả năng phân tích và thu nhận yêu cầu

-        Các kiến thức về công nghệ .Net, Java, framework Hibernate, Spring, MVC, …

2. Thông báo chiêu sinh:

-        Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm ba và năm tư các ngành thuộc Khoa CNTT&TT.

-        Các lớp được mở:

+        Lớp C++: 40 sinh viên

+        Lớp Java: 40 sinh viên

+        Lớp .Net: 40 sinh viên

-        Đăng ký tham dự lớp học: từ nay đến 10/05/2016 tại

https://docs.google.com/a/cit.ctu.edu.vn/forms/d/1S_sMWotsB5AS-Dsuv0qVDyNbQP0GJg42OI2S5g8A1fk/viewform

-        Thi tuyển online: ngày 15/05/2016

-        Thời gian học: Từ 23/05/2016 đến 29/07/2016

-        Địa điểm: Phòng máy Khoa CNTT&TT (Khu 2)

-        Quyền lợi khi hoàn tất khóa học:

+        Sinh viên được cấp chứng chỉ GST của Fsoft

+        Khi xin việc ở Fsoft không cần thi lại các kỹ năng

+        Có nhiều cơ hội việc làm ở các công ty phần mềm khác

-        Các thông tin khác có liên quan đến khóa học: https://gst.fsoft.com.vn/

-        Liên hệ: Cô Phạm Thị Xuân Diễm, BM CNTT, Khoa CNTT&TT ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 


 

Ghi chú dành cho SV năm 4:

-         Sinh viên thực tập thực tế trong học kỳ hè có thể đăng ký khóa học và thực tập tại Khoa CNTT & TT.

-         Thời gian đăng ký và thi dành riêng cho các em như sau:

  • Thời gian đăng ký thi: từ nay đến 2/5/2016 (link đăng ký bên trên)
  • Thời gian thi tuyển online: 19:00 tối 3/5/2016 tại phòng máy Khu 2

-         Các em không có nhu cầu TTTT tại Khoa (đã TTTT hoặc chưa TTTT trong HK hè này) có thể chọn 1 trong 2 đợt thi.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker