Lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm 2015

Viết bởi Webmaster.

Thực hiện theo kế hoạch, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học cho sinh viên vào sáng ngày 26/09/2015 tại hội trường lớn khu 2 - Trường Đại học Cần Thơ

Đăng ký dự lễ tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker