Đăng ký tham dự hội thảo Nhật Bản

Viết bởi Webmaster.

Nhằm mục đich giới thiệu về Nhật Bản và cơ hội làm việc tại Nhật Bản cho KS CNTT. Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Công ty CP Deltasoft tổ chức buổi hội thảo Nhật Bản.

 Thời gian tổ chức: Từ 09h00 - 11h00, Thứ 6 ngày 07/08/2015.
Địa điểm: Hội trường 2.

Xem chi tiết và đăng ký tham dự tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker