Chiêu sinh lớp Global Software Talent năm 2015

Viết bởi Webmaster.

Đây là khóa học theo chương trình hợp tác giữa Khoa CNTT&TT, Trường Đại học Cần Thơ và FPT Software mang tên “Global Software Talent traning course” (GST), nhằm đào tạo về qui trình phần mềm và kỹ năng làm việc cho sinh viên Khoa CNTT&TT, giúp sinh viên có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận qui trình cũng như môi trường làm việc thực tế tại Fsoft. 

1. Mục tiêu khóa học:

Giúp sinh viên trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong ngành công nghiệp phần mềm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tham gia trực tiếp và hiệu quả vào các dự án phát triển phần mềm của các Công ty.

Kiến thức và kỹ năng được đào tạo:

-        Kỹ năng review code

-        Kỹ năng làm việc nhóm

-        Kỹ năng kiểm thử code

-        Kỹ năng viết tài liệu

-        Khả năng phân tích và thu nhận yêu cầu

-        Các kiến thức về công nghệ .Net, Java, framework Hibernate, Spring, MVC,…

Xem thêm thông tin tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker