Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học (new)

Viết bởi Webmaster.

KẾ HOẠCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM HỌC 2014 - 2015

SINH VIÊN KHOÁ CŨ (Nhóm 03)

Ghi chú: ngày 28/07/2014 sinh viên không phải đi dự

Thời gian

18g30 ngày 07/08/2014 (thay thế ngày 28/07/2014)

Địa điểm

Hội trường lớn Khu II

Thành phần tham dự

-        Tất cả SV khoa CNTT&TT đang học tại trường.

-        BCN, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đoàn TN, Trưởng/Phó bộ môn, Tổ trưởng/ Tổ phó Tổ Kỹ thuật máy tính, Chánh văn phòng.

-        Tất cả Giáo viên cố vấn học tập của các lớp trên.

Lưu ý: Sinh viên vắng sinh hoạt đầu năm trừ ĐRL (HK1) vào mục 2.1: (Không vi phạm và có ý thức tham gia thực hiện……)

Qui định: trừ 5 điểm/1 buổi vắng.

Nội dung

(ND4)

  1. Tình hình phát triển nhà trường, Khoa CNTT&TT và nhiệm vụ năm học mới
  2. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Quy định nếp sống văn hóa học đường và văn hóa trong giao tiếp ứng xử của sinh viên; Chuẩn mực đạo đức sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
  3. Những nội dung liên quan đến việc thực hiện nội quy, quy chế; Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ, xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch học tập từng học kỳ và rèn luyện của SV. Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định đối với SV; lưu ý về việc đăng ký môn học, xét tốt nghiệp, thực tập thực tế; trong đó đặc biệt lưu ý tình hình sinh viên có kết quả học tập kém bị cảnh báo học vụ, sinh viên vi phạm quy định đóng học phí, công tác cố vấn học tập.
  4. Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, NCKH  của SV Khoa CNTT&TT trong năm học mới  .
  5. Giải đáp những vấn đề thuộc trách nhiệm của khoa (BCN Khoa và các đơn vị có liên quan - 60 phút)

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker