Thông báo cho Sinh viên đã tốt nghiệp HK1 - 2013 - 2014

Posted in Sinh viên tốt nghiệp

1. Làm thủ tục thanh toán ra trường (ĐỐI VỚI SV LÀ ĐOÀN VIÊN):

* Sinh viên liên hệ đ/c Phan Kim Yến Nhi (ĐT: 01643743710,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  để làm thủ tục thanh toán và chuyển sinh hoạt Đoàn. Đề nghị Bí thư các lớp triển khai đúng tinh thần thông báo này, sau 03 tháng kể từ ngày tốt nghiệp sẽ không giải quyết nữa).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker