Chuyên đề "An toàn và an ninh mạng"

Posted in Chuyên đề

Khoa CNTT&TT thông báo cho các GV, CBVC, học viên cao học và sinh viên chuyên đề "An toàn và an ninh mạng" như sau:

+ Lĩnh vực An toàn và an ninh mạng

+ Trình bày: Ian Shawn Welch, Trường Đại học Victoria University of Wellington, New Zealand.

+ Thời gian: 13h30-15h30, ngày 02/12/2013.

+ Địa điểm: Phòng 1.1, Khu 3, ĐHCT.

Chuyên đề Microsoft Academic Tour

Posted in Chuyên đề

Chương trình Microsoft Academic Tour (MAT) là chương trình hỗ trợ đặc biệt và truyền bá công nghệ Microsoft dành cho các trường đại học tiềm năng hàng đầu Việt Nam. Đối với nhà trường Đây là chương trình hoạt động thường niên để giúp tập đoàn Microsoft tiếp cận sinh viên Việt Nam gần hơn, cũng như thiết lập mối quan hệ cộng tác với các trường đại học tại nước sở tại, đưa ra các chính sách hỗ trợ về công nghệ và hoạt động hỗ trợ sinh viên của trường tiếp cận công nghệ hàng đầu của Microsoft, định hướng nghề nghiệp, tạo sân chơi và cộng động nghiên cứu công nghệ. Đối với sinh viên MAT giúp các bạn sinh viên mới vào trường có định hướng nghề nghiệp và khơi dậy đam mê công nghệ, giúp các bạn tiếp cận với các cộng nghệ mới nhất của Microsoft hoàn toàn miễn phí để nghiên cứu và học hỏi lẫn nhau, phổ biến các cơ hội thực tập cho sinh viên tại Microsoft.

Sinh viên đăng ký tham gia tại đây.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker