Đăng ký khóa học: Agile Software Development with Scrum

Posted in Chuyên đề

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên năm 4 các chuyên ngành CNTT có cái nhìn tổng quan về Agile và xu hướng phát triển phần mềm đang áp dụng trên thế giới, cũng như những kiến thức cơ bản về SCRUM và làm thế nào để áp dụng vào thực tế.
Công ty Axon Active Việt Nam có mở khóa học miễn phí tại khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông, trường Đại Học Cần Thơ:

Xem chi tiết và đăng ký tham dự tại đây

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker