Chuyên đề: "Tạo website kết nối csdl trong vài phút với Framework Cakephp"

Posted in Chuyên đề

Chuyên đề: "Tạo website kết nối csdl trong vài phút với Framework Cakephp"

 
Nội dung: "Giới thiệu Cakephp, Ưu và khuyết điểm. Cài đặt, phương pháp tự sinh code, chỉnh sửa bằng tay, truy xuất csdl..."
Đối tượng: Sinh viên khoa CNTT, sinh viên thực hiện niên luận/ luận văn/ thực tập thực tế, sinh viên yêu thích lập trình web.

Báo cáo viên: GV Nguyễn Thanh Hải - Bộ môn HTTT.

Thời gian: 18h30 ngày 30/03/2014
Địa điểm: hội trường khoa CNTT&TT

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker