Đoàn khoa CNTT & TT

Viết bởi Webmaster. Posted in Đoàn thể

Đoàn khoa CNTT & TT là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Cần Thơ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa CNTT & TT và Đoàn Trường.

Đoàn khoa nhiệm kỳ 2014-2016 gồm 19 đồng chí trong Ban chấp hành đoàn khoa (trong đó có 05 đông chí trong Ban thường vụ) như sau:


 Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn khoa là quản lý các chi đoàn, đội/nhóm trực thuộc thuộc Khoa CNTT & TT trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nhiệm vụ của Đoàn viên/thanh niên trong môi trường Đại học là học tập và rèn luyện.

Quá trình học tập của đoàn viên thanh niên sẽ gắn kết với hoạt động học thuật thông qua Câu lạc bộ tin học, nhằm giúp sinh viên học hỏi những kinh nghiệm bổ ích cho quá trình tích lũy kiến thức của mình.

Quá trình rèn luyện của đoàn viên/thanh niên sẽ gắn kết với các hoạt động của đội/nhóm như: đội Olympic tin học, đội văn nghệ, đội thể thao, đội thanh niên tình nguyện,…

Với phương châm xây dựng, đẩy mạnh phong trào thanh niên trong khoa trong lĩnh vực học tập và rèn luyện kỹ năng, nhằm góp phần đạt mục tiêu “Tuổi trẻ Khoa CNTT & TT không ngừng Học tập - rèn luyện – quyết tâm – phấn đấu xây dựng tương lai”

 


Tham khảo tài liệu dành cho các chi đoàn

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker