Giới thiệu

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ðiện thoại: (0292) 3734 713 – (0292) 3831 301        Website: http://www.cit.ctu.edu.vn

Được thành lập năm 1994, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT), một trong bảy khoa trọng điểm về lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam, đã không ngừng hoàn thiện và phát triển vững mạnh. Năm 2019, Khoa nhận được Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước. Sứ mệnh của Khoa là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT&TT. Tầm nhìn đến 2025, Khoa trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đẳng cấp trong nước và khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực CNTT&TT.

Xác định công nghệ thông tin có vị thế rất quan trọng về nhu cầu nhân lực và tiềm năng phát triển, đặc biệt trong bối cảnh thế giới bước vào thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, Khoa luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động về nguồn lực con người, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và cơ sở vật chất cả về chất lượng lẫn qui mô.

Về nguồn lực con người, Khoa hiện có gần 100 cán bộ, trong đó 100% giảng viên có trình độ sau đại học với 40% tiến sĩ. Đội ngũ giảng viên của Khoa (phần lớn được đào tạo tại các trường uy tín ở nước ngoài) rất nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
 

 

 

Về đào tạo, Khoa hiện có 6 ngành kỹ sư, 2 ngành thạc sĩ và 1 ngành tiến sĩ, với qui mô khoảng 4.500 sinh viên. Ngành kỹ sư CNTT đạt chuẩn kiểm định quốc tế AUN-QA, các ngành khác cũng đạt chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT và đang tiến tới kiểm định quốc tế. Khoa luôn chú trọng tạo dựng môi trường đào tạo tốt, gắn kết đào tạo với các hoạt động nghiên cứu khoa học thực tiễn, tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội trong lĩnh vực CNTT&TT.

Về nghiên cứu khoa học và hợp tác, Khoa luôn chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu cả lĩnh vực chuyên ngành lẫn liên ngành (như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, ảnh viễn thám, …), nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn và phù hợp với xu thế của thế giới. Theo đó, nhiều đề tài nghiên cứu đã và đang được thực hiện dưới sự tài trợ kinh phí từ nhiều cơ quan tổ chức khác nhau. Phát huy thế mạnh lẫn nhau về đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước.

Về cơ sở vật chất, Khoa hiện có nhiều phòng thực hành/thí nghiệm với trên 1000 máy tính và trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu. Đặc biệt, Khoa có không gian tự học, sáng tạo và khởi nghiệp, là nơi lý tưởng cho hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên.

    Các ngành đào tạo

    Các bộ môn và đơn vị trực thuộc

 • Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm
 • Kỹ sư Hệ thống thông tin
 • Kỹ sư Khoa học máy tính
 • Kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
 • Kỹ sư Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: CNTT và Tin học ứng dụng)
 • Kỹ sư Công nghệ thông tin Chất lượng cao
 • Thạc sĩ Hệ thống thông tin
 • Thạc sĩ Khoa học Máy tính
 • Tiến sĩ Hệ thống thông tin
 • Bộ môn Công nghệ phần mềm
 • Bộ môn Hệ thống thông tin
 • Bộ môn Khoa học máy tính
 • Bộ môn Mạng máy tính và truyền thông
 • Bộ môn Công nghệ Thông tin
 • Bộ môn Tin học Ứng dụng
 • Trung tâm Điện tử và Tin học
 • Văn Phòng Khoa
 • Phòng Kỹ thuật

 

Chứng nhận đạt chuẩn quốc tế AUN-QA 

 Địa chỉ liên hệ:
 
Khu 2, Đại học Cần Thơ, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Website: http:// www.cit.ctu.edu.vn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cập nhật ngày 26/10/2020

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker