Về việc đăng ký học và thi cùng các lớp chính quy tại Trường trong học kỳ hè 2014-2015

Viết bởi Webmaster on . Posted in Vừa làm vừa học

Thông báo hệ VLVH

Viết bởi Webmaster on . Posted in Vừa làm vừa học

 SV xem CTĐT, KHHT, danh mục học phần miễn, điểm miễn, bảo lưu. (CĐ KTKT, ĐHCT)
Thắc mắc về điểm liên hệ Cô Chung: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Lưu ý: Đối với những môn cùng 1 nhóm, nếu có nhiều môn được bảo lưu thì chỉ lấy điểm môn cao hơn. Ví dụ: SV có điểm môn "Kế toán ĐC" và "KT đồ họa" được miễn thì chỉ xét môn nào điểm cao hơn.

Thời gian khiếu nại điểm: đến hết ngày 31/03/2014


 THÔNG BÁO V/V HỌC HÈ 2015 CHUNG VỚI HỆ CHÍNH QUY (xem file chi tiết tại đây)

 


 

Qui định miễn học phần

Danh mục các học phần AV, TH được miễn

Danh mục các học phần thay thế thuộc khối kiến thức KHoa học Mác-Lê Nin

Đơn xin bảo lưu

THỜI KHÓA BIỂU LIÊN THÔNG - VLVH

 

Xem tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker