IFI tuyển sinh cao học đợt 2, năm 2014-2015

Posted in Sau đại học

Viện Tin học Pháp ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU-IFI) tổ chức thi tuyển sinh đợt 2 năm học 2014-2015 cho hai chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Công nghệ thông tin (1: Truyền dữ liệu và mạng máy tính; 2: Hệ thống thông minh và đa phương tiện) vào các ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2014 tại Hội đồng thi tuyển Thạc sĩ CNTT của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker