Ngày 23-02-2016 Bộ GD và ĐT đã ký quyết định cho phép Trường Đại học Cần Thơ mở ngành đào tạo tiến sĩ hệ thống thông tin.

Thông tin chiêu sinh đào tạo vào tháng 08 năm 2016.

Thường xuyên xem thông tin tại http://gs.ctu.edu.vn/

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker