Thông tin đào tạo tiến sĩ HTTT năm 2016

Posted in Sau đại học

Ngày 23-02-2016 Bộ GD và ĐT đã ký quyết định cho phép Trường Đại học Cần Thơ mở ngành đào tạo tiến sĩ hệ thống thông tin.

Thông tin chiêu sinh đào tạo vào tháng 08 năm 2016.

Thường xuyên xem thông tin tại http://gs.ctu.edu.vn/

 

Tuyển sinh cao học 2016 tại ĐHCT

Posted in Sau đại học

 - Thông tin chung

 - Thông tin tuyển sinh

 - Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh được gia hạn đến hết ngày 15/03/2016.(xem tại đây)

 - Đề cương ôn tập

 - Thông tin bổ sung kiến thức


THÔNG TIN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Ngày 23-02-2016 Bộ GD và ĐT đã ký quyết định cho phép Trường Đại học Cần Thơ mở ngành đào tạo tiến sĩ hệ thống thông tin.

Thông tin chiêu sinh đào tạo vào tháng 08 năm 2016.

Thường xuyên xem thông tin tại http://gs.ctu.edu.vn/

Tuyển sinh lớp dự bị tiếng Pháp 2015

Posted in Sau đại học

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI-VNU) tuyển sinh lớp dự bị tiếng Pháp học ban ngày, khai giảng 04/5/2015 (học 4 tháng liên tục, 5 ngày (30h)/tuần).

TUYẾN SINH LỚP DỰ BỊ TIẾNG PHÁP NĂM 2015

Thời gian

  • Bắt đầu: 4/5/2015

  • Kết thúc : cuối tháng 8/2015

  • Số tuần học trên lớp: 18 tuần

  • Số giờ học mỗi tuần: 30h (10 buổi x 3h/buổi)

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker