Khóa

  Chương trình đào tạo và mẫu kế hoạch học tập

48

  Công nghệ thông tin

  Công nghệ thông tin chất lượng cao

  Truyền thông đa phương tiện

  Khoa học máy tính

  Kỹ thuật phần mềm

  Kỹ thuật phần mềm chất lượng cao

  Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu

  Hệ thống thông tin

  An toàn thông tin 

 

Khóa

  Chương trình đào tạo và mẫu kế hoạch học tập

47

  Công nghệ thông tin

  Công nghệ thông tin chất lượng cao

  Tin học ứng dụng

  Khoa học máy tính

  Kỹ thuật phần mềm

  Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu

  Hệ thống thông tin

 

Khóa

  Chương trình đào tạo và mẫu kế hoạch học tập

46

  Công nghệ thông tin

  Công nghệ thông tin chất lượng cao

  Tin học ứng dụng

  Khoa học máy tính

  Kỹ thuật phần mềm

  Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu

  Hệ thống thông tin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
mẫu KH HTTT 38; mẫu KH KTPM 38; mẫu KH TT&MMT 38; mẫu KH KHMT 38

Chương trình đào tạo K37; mẫu lập kế hoạch học tập; Chương trình THUD K37

Chương trình đào tạo K36; mẫu lập kế hoạch

Chương trình kỹ sư liên thông khóa 5 (K36, năm 2010)

Chương trình đào tạo K35

Chương trình đào tạo K34

Chương trình đào tạo cho sinh viên học bằng 2 (trúng tuyển năm 2008)

Chương trình kỹ sư liên thông khóa 3 (năm 2008)

Chương trình đào tạo K33

Chương trình kỹ sư liên thông khóa 2 (năm 2007)

Chương trình năm thứ 1 - CNTT

Chương trình chuyển đổi ngành CNTT cho các khóa 32 trở về trước 

*Xem hướng dẫn sử dụng chương trình chuyển đổi (sinh viên các khóa cũ, áp dụng chương trình của khóa 29

* Tham khảo các biểu mẫu

Chương trình chuyển đổi hệ KCQ

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker