BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

 Xem chi tiết website

FB: https://www.facebook.com/cnc.cit.ctu 

Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông (MMT&TT), thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT), trường Đại Học Cần Thơ (ĐHCT), được thành lập từ năm 1998. Trải qua quá trình phát triển trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, nhân sự bộ môn có 17 Thầy Cô, với 06 tiến sĩ, 06 nghiên cứu sinh và 05 thạc sĩ, được tổ chức như sau:

Họ tên

Email

 1. PGS. TS. Đỗ Thanh NghịTrưởng phòng thí nghiệm

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. Ths. GVC, Nguyễn Công HuyPhó bộ môn

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. Ts. GVC. Ngô Bá Hùng, Phó Trưởng khoa

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4. Ths. GVC. Phạm Hữu Tài

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5. Ts. GVC. Phan Thượng Cang, Trưởng Bộ môn 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 6. TS. Trần Thanh Điền

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 7. NCS. Lâm Chí Nguyện

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 8. Ths. Nguyễn Cao Hồng Ngọc

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9. NCS. Hà Duy An

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 10. NCS. Nguyễn Hữu Vân Long

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 11. NCS. Triệu Thanh Ngoan

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 12. TS. Trần Thị Tố Quyên

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 13. Ths. Lưu Trùng Dương

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 14. NCS. Trần Thanh Điện

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 15. TS. Lê Quyết Thắng

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 16. Ths. Đoàn Hòa Minh

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 17. Ths. Nguyễn Hồng Vân

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 18  CH. Nguyễn Trọng Nghĩa

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Nhiệm vụ 

- Đào tạo Kỹ sư ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

- Tham gia hoạt động giảng dạy cho chương trình sau đại học về Khoa học máy tính và các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin

- Nghiên cứu khoa học, hợp tác, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu với các đối tác vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt nam.

Tầm nhìn

Đến năm 2025, Bộ môn MMT&TT – Khoa CNTT &TT là đơn vị mạnh và uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong 3 lĩnh vực chuyên sâu: hệ thống máy tính, mạng máy tính và tính toán hiệu năng cao. Đạt chuẩn chất lượng đào tạo theo chuẩn mực của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Giảng dạy 

Bộ môn MMT&TT tham gia hoạt động giảng dạy cho chương trình đại học Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, sau đại học về Khoa học máy tính và các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo hướng chuyên sâu về hệ thống máy tính, mạng máy tính, dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao. Sinh viên được trang bị khối kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành về: phát triển phần mềm trên thiết bị di động, phần mềm tự do nguồn mở, ứng dụng web, dịch vụ web, mô hình client-server, ứng dụng mạng, cài đặt, quản trị, khắc phục sự cố hệ thống mạng máy tính, an ninh mạng, robot, tính toán lưới, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, giải thuật song song, phân tán và internet kết nối vạn vật.

Nghiên cứu

- Dữ liệu lớn

- Tính toán lưới và điện toán đám mây

- Giải thuật song song

- Internet kết nối vạn vật

- Mạng không dây

- Robot

- An ninh mạng

- Phần mềm tự do nguồn mở

 

Hợp tác

Chúng tôi luôn hoan nghênh và trân trọng sự hợp tác và hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước nhằm tăng cường quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Công nghệ thông tin.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TS. Phan Thượng Cang, Trưởng Bộ môn

Ths. GV. Nguyễn Công Huy, Phó trưởng Bộ môn

Email: ptcang_AT_cit.ctu.edu.vn

Email: nchuy_AT_cit.ctu.edu.vn

Xem chi tiết website tại đây

Spec-prog_en_MMT-28-12-2020

Sổ tay sinh viên

 Cập nhật ngày 30/09/2021

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker