Bộ môn Khoa học máy tính thuộc khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT), trường Đại học Cần Thơ, được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2009 theo quyết định số 2082/QĐ-ĐHCT. Ngay từ khi dự định thành lập bộ môn Khoa học máy tính, ban chủ nhiệm khoa CNTT&TT và quý thầy cô của khoa đã tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động nghiên cứu khoa học làm tiền đề cho việc thành lập bộ môn. Hiện nay, nhân sự của bộ môn được cơ cấu như sau:

 1. TS. GVC. Trần Nguyễn Minh Thư - trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. TS. Trần Việt Châu - phó trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. PGS.TS. GVCC. Phạm Nguyên Khang - phó trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4. TS.  GVC. Lê Quyết Thắng - GV mời giảng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5. TS. Lưu Tiến Đạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 6. Ths. GVC. Phạm Xuân Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 7. Ths. Trần Nguyễn Dương Chi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 8. Ths. Lê Thị Phương Dung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9. NCS. Nguyễn Bá Diệp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 10. Ths. Phạm Nguyên Hoàng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 11. Ths. Võ Trí Thức

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 12. Ths. Huỳnh Ngọc Thái Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Nhiệm vụ của bộ môn là đào tạo kỹ sư và thạc sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính, tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng và triển khai các giải pháp chuyên sâu trong lĩnh vực: Khám phá tri thức và khai mỏ dữ liệu, Đồ họa và thị giác máy tính.

Tầm nhìn đến năm 2025: Bộ môn sẽ là một đơn vị mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học, và chuyển giao công nghệ trong nước cũng như khu vực Đông Nam Á. Bộ môn phấn đấu trong năm 2021, chương trình đào tạo Khoa học máy tính bậc đại học và thạc sỹ được kiểm định chất lượng, để triển khai chương trình đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính. 

Về đào tạo: bộ môn đào tạo bậc đại học và cao học ngành Khoa học máy tính. Mục tiêu đào tạo là cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về trí tuệ nhân tạo, máy học, thị giác máy tính, dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu để đảm nhận các vị trí nghề nghiệp khác nhau, tiếp tục học cao hơn và có khả năng trở thành những nhà nghiên cứu, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực khoa học máy tính. Sinh viên theo học ngành Khoa học máy tính khi ra trường có nhiều cơ hội nghề nghiệp như: lập trình viên, chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên viên đồ họa và thị giác máy tính, nghiên cứu viên, quản lý dự án công nghệ thông tin…

Về nghiên cứu khoa học: hoạt động nghiên cứu của bộ môn tập trung theo 2 chuyên ngành: “Khám phá tri thức và khai mỏ dữ liệu”, “Đồ họa và thị giác máy tính”. Giảng viên của bộ môn cũng tích cực tham gia tổ chức hội thảo chuyên ngành, tham gia hội đồng xét duyệt bài báo chuyên ngành: FAIR, KSE, ACIIDS, Vis-EGC, DMIN, ASMDA, AKDM, RNTI, Journal of Experimental Algorithmics…

Về hợp tác: trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, bộ môn hợp tác rộng rãi  với các viện nghiên cứu, các trường đại học lớn của Pháp, Đức, Bỉ, Canada như IRISA/INRIA-Rennes, INRIA-Paris11, Polytech’Nantes, L3I-Larochelle, Telecom-Bretagne, ERIC-Lyon2, UCL Bỉ, IFAG Đức, UQAM Canada, IFI Hà Nội… và Viện nghiên cứu cho các nước đang phát triển của Pháp tại Việt Nam (IRD).

Bộ môn luôn hoan nghênh và trân trọng mọi sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước nhằm tăng cường quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • TS. Trần Nguyễn Minh Thư, tnmthu_AT_cit.ctu.edu.vn,
  • TS. Trần Việt Châu, tvchau_AT_cit.ctu.edu.vn,
  • FB/khmt.dhct

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker