Bộ môn tin học ứng dụng

Bộ môn tin học ứng dụng: Thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trường Đại Học Cần Thơ được thành lập năm 1996 (Tên gọi ban đầu là Bộ môn Tin học, năm 2010 đổi tên là Bộ môn Tin học Ứng dụng).

Hiện nay, Bộ môn gồm có 18 cán bộ trong đó có 3 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 10 giảng viên có trình độ Thạc sĩ, 4 giảng viên là Kỹ sư và 1 Kỹ thuật viên. Nhân sự của Bộ môn như sau :

 1. TS. Nguyễn Hữu Hòa                   Phó Trưởng khoa
 2. TS. Nguyễn Nhị Gia Vinh             Q.Trưởng bộ môn
 3. ThS. GVC. Nguyễn Đức Khoa       P.Trưởng bộ môn     
 4. ThS. Hồ Văn Tú                            P.Trưởng bộ môn
 5. ThS. Đỗ Thanh Liên Ngân               
 6. ThS. Đặng Mỹ Hạnh                        
 7. ThS. GVC. Vũ Duy Linh                           
 8. ThS. Võ Hải Đăng                           
 9. Ks. Phạm Trương Hồng Ngân
 10. ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
 11. ThS. GVC. Nguyễn Minh Trung
 12. Ks. Lê Văn Quan
 13. ThS. Lê Thị Diễm
 14. ThS. Lê Minh Lý
 15. ThS. Huỳnh Phụng Toàn
 16. ThS. Hoàng Minh Trí
 17. TS. Bùi Quốc Chính
 18. KTV. Nguyễn Phúc Lộc

Nhiệm vụ: Bộ môn chịu trách nhiệm đào tạo Kỹ sư Công nghệ Thông tin chuyên ngành Tin học Ứng dụng với tổng số khoảng 80 sinh viên hàng năm. Ngoài ra, Bộ môn còn đảm nhận giảng dạy Tin học cho ngành đào tạo Toán Ứng dụng và Tin học không chuyên cho sinh viên hầu hết các ngành đào tạo trong Trường.

Tầm nhìn: đến năm 2020, Bộ môn Tin học ứng dụng là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học về

Về đào tạo: Đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin chuyên ngành Tin học ứng dụng có năng lực chuyên môn vững vàng; có phẩm chất chính trị, lòng yêu nước, yêu ngành ngề; có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong văn minh để phục vụ ngành nghề và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Ngoài các kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, người học được trang bị trọn vẹn khối kiến thức cơ sở nền tảng của ngành Công nghệ thông tin. Đặc biệt, chuyên ngành Tin học ứng dụng tập trung phát triển ứng dụng hệ thống thông tin trong lĩnh vực đa ngành. Theo đó, người học có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ thuật và công cụ tin học hiện đại để phát triển các phần mềm chuyên nghiệp; có khả năng phân tích, thiết kế, cài đặt và đánh giá hệ thống thông tin; có khả năng xây dựng, phát triển và quản lý các hệ thống hỗ trợ quyết định, đa phương tiện truyền thông, thương mại điện tử và hành chính điện tử; có khả năng khai thác và vận dụng thế mạnh của các nguyên lý tính toán thông minh để phát triển các trình ứng dụng thông minh, nhằm giải quyết các vấn đề then chốt trong thực tiễn. Bên cạnh đó, sinh viên được trải nghiệm thực tế tại công ty có bộ phận tin học; được cung cấp các kiến thức thực tiễn chuyên sâu thông qua các báo cáo của các chuyên gia tin học trong và ngoài nước.

- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm chủ được nhiều kỹ thuật và công nghệ then chốt trong tin học; có khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để tin học hóa một cách hiệu quả các vấn đề thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu tin học hóa của các cơ quan và công ty. Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức nền tảng để học sau đại học các ngành liên quan đến công nghệ thông tin.

Về nghiên cứu khoa học: Hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn tập trung vào các lĩnh vực chính gồm: Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin, Khai thác kho dữ liệu, Hệ thống hỗ trợ quyết định, Máy học, An toàn và bảo mật hệ thống thông tin, Mô hình hóa mô phỏng, Dự báo, Ảnh viễn thám.

Về hợp tác: Bộ môn chú trọng đến việc hợp tác với các Công ty, Doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin nhằm trao đổi kiến thức, hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên cũng như tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. Chúng tôi luôn mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài để trao đổi sinh viên và giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hợp tác nghiên cứu các vấn đề ứng dụng chuyển giao công nghệ trong nước và các vấn đề khoa học đương đại..

Bộ môn chúng tôi xin hoan nghênh mọi sự hỗ trợ và hợp tác từ các cơ quan, xí nghiệp, các công ty phần mềm trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Quí vị – với tư cách là những người sử dụng lao động do chúng tôi đào tạo – hãy đến với chúng tôi, chia sẻ kinh nghiệm, nêu yêu cầu đào tạo và cùng tham gia trong quá trình đào tạo, đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo. Bộ môn chúng tôi cũng rất trân trọng và sẵn lòng hợp tác với Quý vị trong các hoạt động tư vấn, phát triển phần mềm liên quan đến quản lý, giáo dục, ….

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TS. Nguyễn Nhị Gia Vinh               ThS. Nguyễn Đức Khoa                  ThS. Hồ Văn Tú

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ kỹ thuật máy tinh

1. Lịch sử hình thành:

Xuất phát từ nhu cầu cần có một bộ phận chuyên trách để cài đặt, nâng cấp - bảo trì, quản lý và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống các phòng máy tính thuộc Khoa CNTT&TT, Tổ Kỹ Thuật Máy Tính chính thức thành lập theo quyết định số 635/QĐ-ĐHCT của trường ĐHCT ngày 01/07/2005 trên cơ sở nhân sự tách ra từ các trợ lý và trưởng phòng các phòng thực hành Tin học thuộc Bộ môn MMT&TT. Về tư cách pháp lý, Tổ Kỹ Thuật Máy Tính là một đơn vị tương đương cấp Bộ môn và trực thuộc Khoa CNTT&TT

Trong thời gian mới thành lập, Tổ kỹ thuật máy tính gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức hoạt động và phối hợp công tác với các đơn vị khác trong Khoa. Đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác đào tạo, giảng dạy thực hành cùng với việc khai thác tối đa và có hiệu quả hệ thống các phòng thực hành Tin học là một thách thức không nhỏ đối với Tổ kỹ thuật hiện nay.

2. Chức năng – Nhiệm vụ

Tổ Kỹ Thuật Máy Tính phải đảm bảo các phòng thực hành trong trạng thái sẵn sàng phục vụ, hệ thống mạng thông suốt. Các chức năng, nhiệm vụ cụ thể là:

-   Quản lý và khai thác hệ thống các phòng thực hành tin học:

·           Quản lý tài sản, sửa chữa, nâng cấp, cài đặt phần mềm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học

·           Lập kế hoạch, sắp lịch thực hành và thi thực hành các lớp học phần nhằm khai thác hiệu quả các máy tính và thiết bị hiện có trong khoa

-  Xây dựng, quản lý, quản trị mạng (có dây, không dây) trong khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông:

·           Thiết kế, xây dựng, quản trị hệ thống mạng và các dịch vụ

·           Xây dựng cơ chế quản lý người dùng, quản lý nội dung truy cập, xây dựng chế độ bảo mật hợp lý

-   Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các đơn vị khác trong Khoa CNTT&TT khi có yêu cầu

-   Giúp BCN Khoa trong việc lựa chọn, mua sắm các trang thiết bị, máy tính trong Khoa

3. Nhân sự

 Hiện tại, Tổ Kỹ Thuật Máy Tính gồm 7 thành viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Ths. Phạm Thị Trúc Phương

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

KS. Trần Cao Trị

Tổ phó

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

KS. Đặng Hoàng Tuấn

Thành viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

CN. Nguyễn Kim Chi

Thành viên - sắp lịch thực hành

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ThS. Bùi Minh Quân

Quản trị mạng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Ths. Huỳnh Tuấn Hảo

Thành viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Lý Thị Thu Thuỷ

Nhân viên tạp vụ

 

 

 Thông tin liên hệ:

Tổ trưởng

Phạm Thị Trúc Phương

ĐT: 0710 3734715

Di động: 0986 584333

@: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ phó

Trần Cao Trị

ĐT: 0710 3734715

Di động: 090 5520813

@: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

I. CHỨC NĂNG

Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức cán bộ, sinh viên, tài chính, tài sản, vật tư, thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của đơn vị.

II. NHIỆM VỤ

Văn phòng có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin (nhận, gởi và lưu trữ các loại công văn, báo cáo...) và hoàn thành các thủ tục về hành chính theo quy định, trình thủ trưởng đơn vị quyết định trước khi gởi về Trường hoặc các đơn vị liên quan.

1. Theo dõi và quản lý công tác giáo vụ và sinh viên của đơn vị theo quy định về kế hoạch giảng dạy, khối lượng giảng dạy,  kết quả học tập của sinh viên...

2. Lập danh sách cán bộ, viên chức (CBVC) kể cả cán bộ hợp đồng và sinh viên trong đơn vị để theo dõi và quản lý về mặt số lượng và chất lượng (tình hình tăng giảm CBVC, sinh viên, bổ sung hồ sơ, giấy tờ, bỏ việc, bỏ học... của CBVC và sinh viên cho phòng Tổ chức Cán bộ (TCCB), phòng Giáo vụ theo quy định).

3. Lập kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ CBVC về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, văn hóa, ngoại ngữ... và hoàn thành các thủ tục về hành chính khi CBVC được đơn vị đề cử đi học tập, bồi dưỡng và gởi hồ sơ đề nghị trình Ban Giám Hiệu (thông qua phòng TCCB).

4. Hoàn thành các thủ tục trong việc xét giữ sinh viên ở lại trường, xin thêm nhân sự trước khi gởi hồ sơ về Trường. Khi hết thời hạn tập sự, lập đầy đủ các hồ sơ đề nghị xét hết tập sự theo quy định.

5. Theo dõi và lập danh sách những CBVC trong diện xét nâng lương hàng năm: Trích ngang quá trình lương, thành tích hoạt động, danh hiệu thi đua trong niên hạn nâng bậc lương (các trường hợp nào chưa rõ cần đối chiếu với hồ sơ của phòng TCCB trước khi trình Hội đồng xét nâng bậc lương của đơn vị). Sau khi có kết luận của Hội đồng xét nâng bậc lương đơn vị, hoàn thành danh sách và gởi về phòng TCCB theo quy định.

6. Theo dõi và quản lý công tác đánh giá CBVC hằng năm, tổng hợp hồ sơ những tập thể và cá nhân CBVC, sinh viên có thành tích đề nghị Trường khen thưởng hoặc đề nghị xét duyệt chức danh, kỷ luật v.v... theo đúng quy trình đã qui định.

7. Thường xuyên nắm tình hình và những diễn biến trong CBVC và sinh viên trong đơn vị về các mặt, nếu có vấn đề gì kịp thời báo cáo cho lãnh đạo đơn vị và các đơn vị có liên quan.

8. Theo dõi và quản lý ngày công, quản lý phép của CBVC trong đơn vị, kịp thời báo cáo các trường hợp nhận việc, bỏ việc hay vắng mặt không lý do cho Trường (thông qua phòng TCCB).

9. Lập sổ theo dõi và quản lý tiến độ các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của CBVC và sinh viên trong đơn vị.

10. Theo dõi và quản lý công tác đào tạo sau đại học do đơn vị chủ trì.

11. Lập số theo dõi và quản lý về tài chính, tài sản, vật tư và trang thiết bị thuộc đơn vị quản lý. Lập các kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư trang thiết bị theo quy định.

12. Chỉ đạo trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn lao động, tài sản, vật tư, thiết bị và vệ sinh, môi trường trong đơn vị.

13. Quản lý Website, cập nhật các thông báo, biểu  mẫu, quy định, quy trình có liên quan đến sinh viên, CBVC.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  * Chánh văn phòng

           Ths. Nguyễn Thị Thủy Chung, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Điện thoại: 84 0292 383 22 11

  * Phó chánh văn phòng:

           Ths. Đinh Lâm Mai Chi, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Điện thoại: 84 0292 373 4713

 * NHÂN SỰ:

Họ tên

Email

Điện thoại

Nhiệm vụ

Ths. Nguyễn Thị Thủy Chung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02923832211

Công tác đào tạo, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng

Ths. Đinh Lâm Mai Chi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02923734713

Quản lý tài chánh, quản lý dự án.

Ths. Trần Minh Tân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02923734713

Công tác đào tạo sau đại học, webmaster

CN.Nguyễn Thanh Tâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02923734713

Trợ lý tổ chức, công tác văn thư

KS.Nguyễn Thành Tuấn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02923734713

Công tác thiết bị, giao nhận công văn

CN.Phan Thị Hồng Thảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02923831301

Thư ký tổng hợp, trợ lý hợp tác quốc tế, trợ lý NCKH, trợ lý song ngữ

CN.Lưu Thị Trúc Tâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02923734716

Thư viện

Trương Thu Quyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02923734716

Thư viện

Nguyễn Thị Mai Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02923734713

Tạp vụ

Nguyễn Thị Lệ Hằng

 

02923734713

Tạp vụ

Dương Anh Dũng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02923831300

Bảo vệ

Trần Minh Thuận

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02923831300

Bảo vệ

Nguyễn Thành Dũng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02923831300

Bảo vệ

 

Bộ môn Khoa học máy tính

Viết bởi Webmaster on . Posted in Các đơn vị

Bộ môn Khoa Học Máy Tính (KHMT), thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trường Đại Học Cần Thơ được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2009 theo quyết định số 2082/QĐ-ĐHCT. Kể từ khi dự định thành lập Bộ môn Khoa Học Máy Tính, Ban Chủ Nhiệm Khoa CNTT&TT, Quý Thầy Cô của Khoa đã tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động nghiên cứu khoa học làm tiền đề cho việc thành lập Bộ môn Khoa Học Máy Tính. Hiện nay, nhân sự của bộ môn được cơ cấu như sau:

1. Trưởng bộ môn: Tiến sĩ Phạm Nguyên Khang

2. Phó trưởng bộ môn: Tiến sĩ Trần Nguyễn Minh Thư

3. Tiến sĩ,  GVC, Lê Quyết Thắng

4. Thạc sĩ, GVC, Phạm Gia Tiến

6. Thạc sĩ Phạm Xuân Hiền

6. Thạc sĩ Phạm Nguyên Hoàng

7. Tiến sĩ  Nguyễn Thành Quí

8. Ks. Lê Thị Phương Dung

9. Ks. Nguyễn Bá Diệp

10. Ks. Võ Trí Thức

11. Ts. Trần Việt Châu

12. Thạc sĩ. Trần Nguyễn Dương Chi

Nhiệm vụ của bộ môn là đào tạo kỹ sư chuyên ngành Khoa học máy tính, tham gia giảng dạy bậc cao học một số học phần liên quan cho chuyên ngành Hệ thống thông tin, nghiên cứu khoa học, xây dựng và triển khai các giải pháp chuyên sâu trong 3 lĩnh vực: “Khám phá tri thức và khai mỏ dữ liệu”, “Tìm kiếm ảnh, dữ liệu đa phương tiện”, “Mô hình hoá, mô phỏng”.

Tầm nhìnđến năm 2020, bộ môn Khoa học máy tính – Khoa CNTT&TT là đơn vị đạt chuẩn chất lượng đào tạo theo chuẩn mực của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Phấn đấu trong năm 2013, bộ môn có thể triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính. 

Về đào tạo, bộ môn đáp ứng cho nhiều trình độ đào tạo khác nhau (cao đẳng, đại học và sau đại học) cho chuyên ngành khoa học máy tính. Sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ thuật chuyên ngành ứng dụng để xây dựng các hệ chuyên gia trong hỗ trợ quyết định, chẩn đoán, dự báo, thích nghi; xây dựng các hệ phát hiện tri thức; xây dựng các hệ thống mô phỏng… Các học phần chính do bộ môn phụ trách bao gồm: toán rời rạc, quy hoạch tuyến tính, phương pháp tính, mô phỏng, lý thuyết xếp hang, lý thuyết thông tin, kỹ thuật đồ họa, xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo, máy học, khai khoáng dữ liệu, cơ sở tri thức, các hệ thống thông minh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, trình biên dịch, phương pháp nghiên cứu khoa học và trình bày báo cáo khoa học, trí tuệ nhân tạo nâng cao, quy hoạch động ngẫu nhiên. 

Về nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiên cứu của Bộ môn đạt được kết quả đáng trân trọng. theo 3 nhóm chuyên ngành “Khám phá tri thức và khai mỏ dữ liệu”, “Tìm kiếm ảnh, dữ liệu đa phương tiện” và “Mô hình hóa, mô phỏng”.

*        Nhóm nghiên cứu khám phá tri thức và khai mỏ dữ liệu chủ yếu tập trung vào nghiên cứu các giải thuật khai mỏ dữ liệu:

-         Cây quyết định 

-         Máy học véctơ hỗ trợ

-         Phương pháp tập hợp mô hình: Bagging, Boosting & Random Forests

-         Gom cụm dữ liệu với tiếp cận pretopology

-         Phương pháp hiển thị dữ liệu nhiều chiều

-         Phương pháp giảm chiều

-         Xử lý dữ liệu lớn: giải thuật học tăng trưởng, song song, phân tán

-         Xử lý dữ liệu không cân bằng

-         Xử lý dữ liệu ảnh, văn bản

*        Nhóm nghiên cứu tìm kiếm thông tin ảnh và dữ liệu đa phương tiện nghiên cứu nhóm giải thuật:

-         Tìm kiếm dữ liệu ảnh

-         Biểu diễn ảnh với mô hình Bag-of-words / Scale-invariant feature transform

-         Giảm chiều với Phân tích thừa số tương ứng

-         Tìm kiếm ảnh: excentric labeling, zoom/pan, tương tác, phân cấp

-         Cross-media (textual and visual data) alignment

-         Dữ liệu đa ngôn ngữ

-         Gom nhóm với giải thuật: Expectation Maximization, simulated annealing

-         Giải thuật học tăng trưởng, song song

·        Nghiên cứu của nhóm mô hình hóa, mô phỏng tập trung vào:

-         Nghiên cứu mô hình đa tác tử

-         Môi trường GAMA ( GIS & Agent-based Modelling Architecture)

-         Dự báo dịch bệnh cho lúa, tôm, cá

Trước hết phải kể đến các công trình đã xuất bản ở các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế, đề tài cấp nhà nước. Kết quả thống kê các công trình như hình bên dưới, nội dung chi tiết có thể tham khảo tại địa chỉ

 

 Công trình nghiên cứu khoa học

Thầy Cô cũng tích cực tham gia tổ chức hội thảo chuyên ngành, tham gia hội đồng xét duyệt bài báo chuyên ngành: Vis-EGC 2005-2010, DMIN2008-2010, ASMDA 2005-2010, AKDM 2009, RNTI 2005-2010, Pattern Recognition 2008, Journal of Experimental Algorithmics 2009, ICTFIT 2008-2010, ICTACS 2010, CIE39 2009, ACIIDS 2010, QIMIE2009-2011

Hợp tác, của bộ môn trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các viện nghiên cứu, các trường đại học lớn của Pháp, Đức, Bỉ, Canada như IRISA/INRIA-Rennes, INRIA-Paris11, Polytech’Nantes, L3I-Larochelle, Telecom-Bretagne, ERIC-Lyon2, IRD-Paris 6, UCL Bỉ, IFAG Đức, UQAM Canada, IFI Hà Nội.

Chúng tôi rất mong nhận được hợp tác từ các cơ quan, tổ chức với phương châm “hợp tác cùng phát triển”.

          Mọi chi tiết xin liên hệ:

TS. Phạm Nguyên Khang

Email: pnkhang_AT_cit.ctu.edu.vn

TS. Trần Nguyễn Minh Thư

Email: tnmthu_AT_cit.ctu.edu.vn

Bộ môn Mạng máy tính và TT

Viết bởi Webmaster on . Posted in Các đơn vị

Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông (MMT&TT), thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT), trường Đại Học Cần Thơ (ĐHCT), được thành lập từ năm 1998. Trải qua quá trình phát triển trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, nhân sự bộ môn bao gồm: 01 PGS,  4 tiến sĩ, 1 giảng viên chính, 07 thạc sĩ và 2 kỹ sư, được tổ chức như sau:

1. PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị, Trưởng bộ môn

2. Ths. GV, Nguyễn Công Huy, Phó bộ môn

3. Ts. Ngô Bá Hùng

4. Ths. Phạm Hữu Tài

5. Ts. Phan Thượng Cang

6. Ts. Đỗ Hiệp Thuận

7. Ks. Nguyễn Trọng Nghĩa

8. Ths. Lâm Chí Nguyện

9. Ths. Nguyễn Cao Hồng Ngọc

10. Ths. Hà Duy An

11. Ths. Nguyễn Hữu Vân Long

12. Ks. Triệu Thanh Ngoan

13. Ths. Trần Thị Tố Quyên

Nhiệm vụ của bộ môn là đào tạo kỹ sư chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông, tham gia giảng dạy bậc thạc sỹ các học phần liên quan cho chuyên ngành Khoa học máy tính, nghiên cứu khoa học, xây dựng và triển khai các giải pháp chuyên sâu trong 3 lĩnh vực: hệ thống máy tính, mạng máy tính và tính toán hiệu năng cao.

Tầm nhìn đến năm 2020, bộ môn MMT&TT – Khoa CNTT &TT là đơn vị mạnh và uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong 3 lĩnh vực chuyên sâu: hệ thống máy tính, mạng máy tính và tính toán hiệu năng cao. Đạt chuẩn chất lượng đào tạo theo chuẩn mực của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Phấn đấu trong năm 2013, bộ môn sẽ thực hiện chương trình đào tạo thạc sỹ Công nghệ thông tin.

Giảng dạycủa bộ môn đáp ứng cho nhiều trình độ đào tạo khác nhau: cao đẳng, đại học, sau đại học cho chuyên ngành mạng máy tính và truyền thông. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng tiếp cận mục tiêu, định hướng theo chuyên ngành hẹp bao gồm: hệ thống máy tính, mạng máy tính và tính toán hiệu năng cao. Sinh viên được trang bị khối kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành về: phát triển phần mềm trên thiết bị di động; ứng dụng phát triển phần mềm tự do nguồn mở; cài đặt, quản trị, khắc phục sự cố hệ thống mạng máy tính; khai thác hiệu quả các dịch vụ mạng; phát triển hệ nhóm máy tính; xây dựng giải thuật trên lưới và đám mây.

Nghiên cứu khoa học của bộ môn tập trung vào các chủ đề: Linux và phần mềm nguồn mở, phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, điều khiển robot, phát triển ứng dụng nền web và dịch vụ mạng, an toàn thông tin trên mạng và tính toán hiệu năng cao. Kết quả thống kê các công trình nghiên cứu đã được đăng tải trong kỷ yếu, tạp chí, hội nghị chuyên ngành của giảng viên trong bộ môn có thể thấy được sự đầu tư thích đáng của bộ môn cho nghiên cứu khoa học.

Công trình nghiên cứu khoa học

Những kết quả đạt được trong thực tiễn của nghiên cứu khoa học thời gian qua bao gồm việc xây dựng và phát triển hệ thống mạng của Khoa CNTT&TT; các phần mềm quản lý tài sản thiết bị, nhân sự, thời khóa biểu, hợp tác quốc tế, công văn, đăng ký môn học. Bộ môn thực hiện và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ, cấp nhà nước bao gồm:

-  JEAI-DREAM, Mô hình hỗ trợ quyết định cho quản lý môi trường

- Bảng tương tác vào hệ thống Projector-Computer

- Cổng thông tin khoa học công nghệ phục vụ nhu cầu ứng dụng khoa học công nghệ trong vùng ĐBSCL

- Nghiên cứu xây dựng các hệ thống thông tin hỗ trợ việc phòng chống dịch bệnh cây trồng và thuỷ sản cho vùng kinh tế trọng điểm

Hợp tác của bộ môn trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa họcvới các viện, trường:

- Viện tin học pháp ngữ (IFI)

- Đại học Rennes, Lyon, Nantes, Clermont-Ferrand

- Trường viễn thông Telecom-Bratagne, INT (Paris)

- Viện nghiên cứu và phát triển IRD

Chúng tôi rất mong nhận được hợp tác từ các cơ quan, tổ chức với phương châm "hợp tác cùng phát triển".

Mọi chi tiết xin liên hệ:

PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị

Ths. GV. Nguyễn Công Huy

Email: dtnghi_AT_cit.ctu.edu.vn

Email: nchuy_AT_cit.ctu.edu.vn

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker