Thông báo cuộc thi ý tưởng "Hạt giống khởi nghiệp" lần 3

Viết bởi Webmaster on . Posted in Thông báo

Nhằm góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng sinh viên TP. Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung; tạo lập sân chơi giao lưu thường xuyên dành riêng cho các bạn sinh viên trong việc phát triển những ý tưởng sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và các kỹ thuật công nghệ cao khác, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Cần Thơ phối hợp cùng Hội tin học Việt Nam TP. Cần Thơ; Hội Doanh nhân trẻ TP. Cần Thơ; Trung tâm Thương mại Sense city phát động cuộc thi ý tưởng "Hạt giống khởi nghiệp" lần 3.

Xem chi tiết tại đây

HỘI THẢO KẾT NỐI NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM – ANH QUỐC

Viết bởi Webmaster on . Posted in Thông báo

HỘI THẢO KẾT NỐI NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM – ANH QUỐC

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐẢM BẢO NGUỒN CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG VÀ AN TOÀN CHO VIỆT NAM: VS2RES WORKSHOP

Xem chi tiết

Đăng ký tham gia đội tuyển Olympic Tin học sinh viên 2016

Viết bởi Webmaster on . Posted in Thông báo

Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Lập trình viên quốc tế ACM/ICPC năm 2016 dự kiến sẽ được tổ chức từ 29/11 đến 2/12 năm 2016 tại trường Đại học Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Để thành lập đội tuyển chính thức tham dự hai cuộc thi trên, Ban tuyển chọn và huấn luyện đội tuyển Olympic Tin học Trường Đại học Cần Thơ thân mời các em sinh viên trường Đại học Cần Thơ yêu thích lập trình tham gia vào đội tuyển.

Qui định bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của TT Điện tử & Tin học

Viết bởi Webmaster on . Posted in Thông báo

Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, Trường Đại học Cần Thơ ban hành qui định bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Điện tử & Tin học. Xem file chi tiết

V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT thay thế chứng chỉ THUD A, B Quốc gia

Viết bởi Webmaster on . Posted in Thông báo

Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

Kể từ khi thông tư có hiệu lực, ngày10/08/2016, Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin sẽ thay thế Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C quốc gia.

Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker