Tuyển dụng lập trình viên trên nền IOS

Trung tâm Công nghệ phần mềm - Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lập trình viên trên nền IOS, xem chi tiết tại đây

Cơ hội việc làm tại Công ty IVS

Công ty TNHH IVS cần tuyển dụng 20 Fresher, sinh viên đang làm luận văn có thể phỏng vấn trước. Xem chi tiết tại đây

Cơ hội làm giảng viên tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Trường Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do Trung tâm Công nghệ Phần mềm chi trả), cụ thể như sau:

Giảng viên (1 người)

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông;

- Chứng chỉ Anh văn trình độ B;

- Ưu tiên ứng viên có một trong các chứng chỉ sau: CCNP, CCITP, MCITP, MCSA, CCNA, CEH,…

Cơ hội việc làm tại Công ty FUJINET JSC

Công ty FUJINET JSC có nhu cầu tuyển dụng nhân sự CNTT, không yêu cầu kinh nghiệm, đây là thuận lợi cho sinh viên mới tốt nghiệp. Xem chi tết tại đây

Tuyển dụng 40 kỹ sư thiết kế phần cứng và 30 kỹ sư thiết kế phần mềm

Công ty Renesas tuyển dụng 40 kỹ sư thiết kế phần cứng và 30 kỹ sư thiết kế phần mềm, xem chi tiết tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker