Công Ty MekongData tuyển dụng nhân sự

Công Ty MekongData đang có nhu cầu tuyển dụng nhận sự ở vị trí:
 
1. Nhân viên Biên tập dữ liệu
2. Nhân viên Quản trị mạng
3. Kỹ sư phần mềm chuyên về Magento, Odoo
4. Kỹ sư  phần mềm  làm việc tại Nhật
 
Thời gian nhận hồ sơ:
- Vị trí 1 và 2: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2019
- Vị trí 3 và 4: Từ ngày ra thông báo đến khi đủ chỉ tiêu 
 

Fujinet tuyển dụng việc làm

Fresher Developers (.NET- Java - PHP)

Skill tag: PHP, Java, .NET

Mô tả công việc:

-          Tham gia phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế Database, thiết kế chi tiết

-          Tham gia lập trình, kiểm thử sản phẩm Web Application (PHP – Java - .NET), Winform Application

-          Làm việc với Java Web như: Java Core, Jsp Servlet, Struct 1, Struct 2, Spring MVC...

-          Làm việc với PHP Web framwork như Symfony, Laravel...

-          Làm việc với ASP.NET – MVC – AngularJS...

-          Làm việc với .NET (C#) trên Winform Application

-          Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.

Công ty Renesas tuyển dụng 70 kỹ sư

RENESAS ENGINEER RECRUITMENT

I. Opening position

  + 30 Hardware Design Engineers (Logic/Physical/DFT)

  + 40 Software Design Engineers (Embedded/Java/C#/C/C++

II. Requirement:

-       University graduates from 2017, 2018 to 3. 2019 with major in Information Technology, Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Physics, Maths

-       Good at technical skill and English skill, strong passion in IC Design and Embedded System

III. Recruitment schedule:

-       Written test              :   13H30, Dec. 14th at Can Tho University (Room will be provided later)                    

-       Working date           :   Jan .2019 or Mar. 2019

-       Register                    :   https://goo.gl/forms/bCby13nVglewdN062 or send CV to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

-       Contact us              :     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or www.facebook.com/RenesasDesignVietnam   

IV. About Renesas:

Renesas Design Vietnam Co, Ltd. (http://vietnam.renesas.com), the only subsidiary in Vietnam of Renesas Electronics Corporation- the world No.1 supplier of MCU/SoC, providing cutting edge solutions (Hardware & Software) for global customers:

  • Autonomous driving car /Safe driving/ steering/ braking systems/Car infotainment & ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
  • Industrial & Home Electronics
  • Office Automation & Information Communication Technology

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker