Chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (COBOL và JAVA)

CSC tiếp tục triển khai chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program) cho công nghệ COBOL và JAVA vào ngày 07 tháng 11 năm 2016. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong 06 tuần – 08 tuần làm việc liên tục và các bạn sinh viên sẽ được đào tạo tại công ty CSC Việt nam trong giờ hành chánh. Công ty hỗ trợ tiền trợ cấp 3.000.000 VND/ tháng cho mỗi bạn sinh viên khi tham gia đầy đủ chương trình. Sau khi đào tạo, các bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại CSC Việt Nam.

FPT tuyển dụng đợt tháng 10-2016

Hiện nay FPT Software  cần tuyển nhiều vị trí ở lĩnh vưc CNTT trong tháng 10-2016 như sau:

20 Fresher Java Software Engineers

15 Fresher Testers

20 Fresher .Net Software Engineer

Xem chi tiết tại: FPT 10-2016

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker