Trung tâm CNTT - VNPT Tiền Giang tuyển dụng

Trung tâm CNTT - VNPT Tiền Giang tuyển dụng 20 lập trình viên và 02 nhân viên thiết kế đồ họa, xem tại đây

Cơ hội làm việc với mức lương từ $700 đến $1000

Junior System Software Developers for Connected Camera Company

AnyConnect provides cloud services for connected cameras, which enable access, connections, streaming, and analytics between cameras and applications.  AnyConnect software and cloud services power millions of connected cameras worldwide.  AnyConnect has offices in San Francisco, Montreal, Dhaka, Tokyo, and Singapore.

 AnyConnect is seeking Junior System Software Developers. 

Trung tâm CNTT Tài nguyên và MT - Sở TN & MT Trà Vinh tuyển dụng

Trung tâm CNTT Tài nguyên và MT - Sở TN & MT Trà Vinh tuyển dụng nhân sư CNTT, xem tại đây

Trường Cao đẳng y tế Cần Thơ tuyển dụng

Trường Cao đẳng y tế Cần Thơ tuyển dụng 03 nhân sự CNTT, xem chi tiết tại đây

TTTT Sở KH-CN Tp Cần Thơ tuyển dụng

TRung tâm Thông tin -  Sở Khoa học & Công nghệ Tp Cần Thơ tuyển dụng nhân sự, xem tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker