Cơ hội làm giảng viên tại Khoa CNTT&TT - Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Cần Thơ tuyển giảng viên làm việc tại Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông như sau:

Tuyển Giáo viên làm việc tại Trường Trung học Phổ thông Thực hành Sư phạm

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển Giáo viênlàm việc tại Trường Trung học phổ thông thực hành sư phạm (trực thuộc trường Đại học Cần Thơ), cụ thểnhư sau:

Tuyển nhân sự tại Khoa Sau Đại học và Khoa Luật

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng viên chức, người lao độnglàm việc tại các đơn vị trực thuộc Trường, cụ thểnhư sau:

Phòng Công tác sinh viên tuyển dụng

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao độnglàm việc tại Phòng Công tác Sinh viên, cụ thểnhư sau:

Tuyển dụng lao động tại K. Công nghệ và phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại các đơn vị trong Trường, cụ thể như sau:

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker