Phòng Công tác sinh viên tuyển dụng

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao độnglàm việc tại Phòng Công tác Sinh viên, cụ thểnhư sau:

Tuyển dụng lao động tại K. Công nghệ và phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại các đơn vị trong Trường, cụ thể như sau:

 

2013 Trainee Intake Program

Đây là chương trình của TMA, xem tại đây

Công ty mía đường Trà Vinh cần tuyển nhân viên IT

Công ty mía đường Trà Vinh tuyển 01 kỹ sư tin học
- Tốt nghiệp loại: Khá, giỏi
- Ưu tiên hộ khẩu Trà Vinh
- Giới tính: nam
- Vị trí: phòng kỹ thuật


Liên hệ: 0743 871042- 871046
Công ty mía đường Trà VInh, Xã Lưu Nghiệp Anh, H. Trà Cú, T. Trà Vinh

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker