Công ty Fujinet tuyển dụng

Công ty Fujinet tuyển dụng Fresher Web Developers (.NET- Java - PHP)

Mô tả công việc:

-          Tham gia phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế Database, thiết kế chi tiết

-          Tham gia lập trình, kiểm thử sản phẩm Web Application(PHP – Java - .NET)

-          Làm việc với Java Web như: Java Core, Spring MVC

-          Làm việc với PHP Web framwork như Symfony, Laravel

-          Làm việc với ASP.NET – MVC – AngularJS

-          Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng đang mở rộng quy mô hoạt động, có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí kỹ sư phần mềm chuyên về hệ thống quản trị doanh nghiệp số lượng từ 3 đến 5 kỹ sư không cần kinh nghiệm sẽ được đào tạo. - Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

- Học quy trình quản lý doanh nghiệp chuẩn ERP trên nền tảng phần mềm BizForceOne - BFO (được đào tạo chuyên sâu khi làm việc).

- Thiết kế và lập trình trên nền tảng .Net Framework bằng ngôn ngữ Visual Basic, công cụ Visual Studio (được đào tạo chuyên sâu khi làm việc).

- Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm.

Việc làm tại TT CNPM - ĐHCT

Trung tâm công nghệ phần mềm - Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng, xem tại đây

Vị trí việc làm về xử lý ảnh

Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry tuyển nhân viên xử lý hình ảnh-retoucher, như sau:

Mô tả công việc:

  • Retouch hình ảnh chụp từ studio
  • Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng deadline.
  • Bảo đảm hình ảnh được chỉnh sửa đẹp, đúng sản phẩm được yêu cầu, theo đúng guideline.
  • Thực hiện các công việc khác về chuyên môn theo sự phân công của trưởng bộ phận.

VNPT Cần Thơ tuyển dụng

VNPT (Vietnam Posts and Telecommunications Group) là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hàng đầu chuyên cung cấp các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin với hạ tầng công nghệ viễn thông tiên tiến, mạng lưới phủ sóng toàn bộ 63 tỉnh thành trên cả nước.

Viễn thông Cần Thơ (VNPT Cần Thơ) là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn VNPT. Nhằm tăng cường nhân lực CNTT phục vụ phát triển, triển khai các phần mềm ứng dụng theo định hướng của Tập đoàn, VNPT Cần Thơ tìm kiếm những ứng viên có năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker