MEKONGDATA THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

MeKongData thông báo tuyển dụng nhiều vị trí, như sau:

 
- Vị trí 1: 15 Kỹ sư phần mềm chuyên về Magento, Odoo
- Vị trí 2: 10 CTV Thu thập Dữ liệu sản phẩm
- Vị trí 3: 01 Nhân viên Quản trị website 
- Vị trí 4: 01 Nhân viên Thiết kế đồ họa - Xử lý Ảnh sản phẩm
- Vị trí 5: 04 Nhân viên Sales - SEO - Marketing Online
- Vị trí 6: 01 Nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ
 

Cơ hội làm việc với mức lương từ $700 đến $1000

Junior System Software Developers for Connected Camera Company

AnyConnect provides cloud services for connected cameras, which enable access, connections, streaming, and analytics between cameras and applications.  AnyConnect software and cloud services power millions of connected cameras worldwide.  AnyConnect has offices in San Francisco, Montreal, Dhaka, Tokyo, and Singapore.

 AnyConnect is seeking Junior System Software Developers. 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker