Công Ty MekongData tuyển dụng 15 nhân sự

Công Ty MekongData tuyển dụng nhân sự tại đây

Công ty Fujinet tuyển dụng

Công ty Fujinet tuyển dụng Fresher Web Developers (.NET- Java - PHP)

Mô tả công việc:

-          Tham gia phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế Database, thiết kế chi tiết

-          Tham gia lập trình, kiểm thử sản phẩm Web Application(PHP – Java - .NET)

-          Làm việc với Java Web như: Java Core, Spring MVC

-          Làm việc với PHP Web framwork như Symfony, Laravel

-          Làm việc với ASP.NET – MVC – AngularJS

-          Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng đang mở rộng quy mô hoạt động, có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí kỹ sư phần mềm chuyên về hệ thống quản trị doanh nghiệp số lượng từ 3 đến 5 kỹ sư không cần kinh nghiệm sẽ được đào tạo. - Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

- Học quy trình quản lý doanh nghiệp chuẩn ERP trên nền tảng phần mềm BizForceOne - BFO (được đào tạo chuyên sâu khi làm việc).

- Thiết kế và lập trình trên nền tảng .Net Framework bằng ngôn ngữ Visual Basic, công cụ Visual Studio (được đào tạo chuyên sâu khi làm việc).

- Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm.

Việc làm tại TT CNPM - ĐHCT

Trung tâm công nghệ phần mềm - Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng, xem tại đây

Vị trí việc làm về xử lý ảnh

Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry tuyển nhân viên xử lý hình ảnh-retoucher, như sau:

Mô tả công việc:

  • Retouch hình ảnh chụp từ studio
  • Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng deadline.
  • Bảo đảm hình ảnh được chỉnh sửa đẹp, đúng sản phẩm được yêu cầu, theo đúng guideline.
  • Thực hiện các công việc khác về chuyên môn theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker