Trung tâm CNPM - Đại học Cần Thơ tuyển 12 lập trình viên

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) được thành lập ngày 29/3/2001, là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ - một trong những trung tâm phần mềm đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. CUSC không ngừng phát triển và nổ lực vì sứ mệnh “Xây dựng một môi trường năng động, sáng tạo vì sự phát triển nền công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam”.

Hơn 19 năm phát triển, CUSC vinh dự nhận các giải thưởng và danh hiệu danh giá do cơ quan nhà nước, Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam, tổ chức Liên minh gia công phần mềm Việt Nam trao tặng, góp phần khẳng định uy tín thương hiệu, chất lượng các sản phẩm phần mềm và dịch vụ đào tạo của  CUSC.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, CUSC thông báo bổ sung nguồn nhân lực, xem thêm tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker