Công ty mía đường Trà Vinh tuyển 01 kỹ sư tin học
- Tốt nghiệp loại: Khá, giỏi
- Ưu tiên hộ khẩu Trà Vinh
- Giới tính: nam
- Vị trí: phòng kỹ thuật


Liên hệ: 0743 871042- 871046
Công ty mía đường Trà VInh, Xã Lưu Nghiệp Anh, H. Trà Cú, T. Trà Vinh

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker