Bưu điện Tp Cần Thơ tuyển dụng

Bưu điện thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng lao động với các nội dung sau:

Chức danh tuyển dụng: Nhân viên Kỹ sư Tin học (Nam);

Số lượng tuyển dụng : 02 Người.

* Nơi làm việc: Bưu điện thành phố Cần Thơ

* Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, quản trị hệ thống, quản trị mạng.

- Tiếng Anh trình độ B hoặc C.

 

* Công việc chính :

- Là lao động chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ làm việc tại phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Bưu điện thành phố Cần Thơ với các nhiệm vụ, công việc chính sau:

- Tổ chức quản lý, vận hành khai thác trang thiết bị, hệ thống CNTT bưu chính.

-  Đề xuất và tham gia nghiên cứu ứng dụng, phát triển phần mềm phục vụ yêu cầu SXKD của đơn vị; tổng hợp các lỗi phát sinh, đề xuất cải tiến, sửa chữa, thay thế thiết bị, phần mềm.

- Cập nhật, tổng hợp hiện trạng hệ thống trang thiết bị CNTT, đề xuất kế hoạch đầu tư, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị CNTT thuộc phạm vi phụ trách.

- Chủ trì/tham gia triển khai các ứng dụng CNTT vào thực tiễn SXKD thuộc phạm vi phụ trách.

 

* Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính- Lầu 01, Bưu điện thành phố Cần Thơ số 02 Hòa Bình, phường An Hội quận Ninh Kiều TP Cần Thơ (ĐT: 0936.148.928 gặp Anh Tân). Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày  30/07/2018 đến hết ngày 15/08/2018.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker