MEKONGDATA THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

MeKongData thông báo tuyển dụng nhiều vị trí, như sau:

 
- Vị trí 1: 15 Kỹ sư phần mềm chuyên về Magento, Odoo
- Vị trí 2: 10 CTV Thu thập Dữ liệu sản phẩm
- Vị trí 3: 01 Nhân viên Quản trị website 
- Vị trí 4: 01 Nhân viên Thiết kế đồ họa - Xử lý Ảnh sản phẩm
- Vị trí 5: 04 Nhân viên Sales - SEO - Marketing Online
- Vị trí 6: 01 Nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ
 
 
Thời gian nhận hồ sơ:
Vị trí 1: Đến khi đủ hồ sơ
- Các vị trí còn lại: Đến hết ngày 15/06/2018

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker