Tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm, Trường ĐHCT

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do Trung tâm Công nghệ Phần mềm chi trả). Các vị trí cần tuyển cụ thể như sau:

Xem chi tiết

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker