Học bổng khuyến khích học kỳ 1, 2015-2016

Căn cứ theo điều lệ Trường Đại học, căn cứ theo qui định về công tác học vụ dành cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, xét theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ quyết định trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016.

Xem chi tiết

Học bổng trao đổi SV với Singapore

Sinh viên có nhu cầu thì liên hệ Thầy Trưởng Khoa, Trần Cao Đệ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để được giới thiệu.

Hạn chót: trước 12/02/2015.

Xem thông tin thêm tại đây:

https://esurvey.nus.edu.sg/efm/se.ashx?s=1CC7023E4C1161D408D20F396FD9FBD20F

http://www.nus.edu.sg/IRO/opps/others/in/tflearn/index.html

http://nus.edu.sg/iro/sep/in/after/index.html#step5

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker