Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2014-2015

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Thời gian

Nội dung thực hiện

Từ 08/12 đến 12/12/2014

- Phòng Đào tạo (PĐT) trình ký quyết định (QĐ) Thành lập Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cấp Trường năm học 2014 – 2015.

Từ 01/12

đến  21/12/2014

* Sinh viên (SV) Khóa 32 về trước: SV khoa CNTT&TT làm đơn xét tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm). Nộp tại thư viện khoa CNTT&TT gồm: đơn xét TN, chương trình chuyển đổi (in từ web khoa) có ghi điểm cụ thể, lưu ý: ghi đúng mã môn đã học, không cần phải nộp bảng điểm.

* SV  khóa 33 về sau:

- Đăng nhập vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến của Trường (https://oss.ctu.edu.vn) bằng tài khoản SV, chọn vào phân hệ “Lấy ý kiến Chương trình đào tạo” để thực hiện cho ý kiến về chương trình đào tạo (CTĐT) đã học

- SV đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo (https://htql.ctu.edu.vn) chọn phân hệ “Kết quả tốt nghiệp” chọn “Tùy chọn tốt nghiệp”và chọn tiếp “Yêu cầu xét tốt nghiệp”(SV có thể chọn yêu cầu xét tốt nghiệp trong thời gian chờ giảng viên nhập điểm).

- SV học cùng lúc 2 CTĐT nếu muốn học tiếp sau khi tốt nghiệp thì chọn “Xác nhận tiếp tục học chương trình đào tạo thứ 2 sau khi tốt nghiệp”.

17/12/2014

 - PĐT tổng kết, xử lý điểm và xét tốt nghiệp.

Lần 1

Từ 22/12

đến 26/12/2014

 

 

 

Lần 2

Từ 08/01

đến 16/01/2015

 

* SV  Khóa 32 về trước:

- CVHT căn cứ kế hoạch học tập, bảng điểm để xét tốt nghiệp cho SV và lập danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp gửi cho Hội đồng xét tốt nghiệp của đơn vị xét duyệt.

- Đơn vị quản lý ngành (ĐVQLN) gửi danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp và Biên bản xét tốt nghiệp cho PĐT.

* SV  khóa 33 về sau:

- PĐT lập danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp chuyển cho ĐVQLN để công bố (kèm e-file). ĐVQLN phản hồi cho PĐT 02 danh sách trên.

- SV đủ điều kiện tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo để chọn không tích lũy các học phần học dư so với CTĐT để nâng điểm tích lũy cuối khóa (nếu cần).

Lần 1

Từ 29/12

đến 07/01/2015

Lần 2

Từ 19/01

đến 28/01/2015

- PĐT phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên kiểm tra các đề nghị của ĐVQLN về các danh sách SV tốt nghiệp.

 

- PĐT lập Quyết định (QĐ) công nhận tốt nghiệp trình Ban Giám hiệu ký và in Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Lần 1

Từ 08/01

đến 16/01/2015

Lần 2

Từ 29/01

đến 06/02/2015

 

- PĐT công bố QĐ tốt nghiệp trên website, in QĐ tốt nghiệp cá nhân, in bảng điểm toàn khóa và gởi danh sách SV tốt nghiệp đến các đơn vị có liên quan để kiểm tra việc thanh toán ra Trường của sinh viên.

 

- ĐVQLN nhận và phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho SV:

   + Lần 1: từ ngày 12/01/2015.

   + Lần 2: từ ngày 02/02/2015.

         Lần 1

Từ 19/01

đến  23/01/2015

Lần 2

Từ 09/02

đến 13/02/2015

 

- ĐVQLN nhận và phát QĐ tốt nghiệp cho sinh viên. SV chưa hoàn thành thanh toán ra Trường phải có xác nhận của đơn vị có liên quan vào Phiếu thanh toán (theo mẫu đính kèm).

Lần 1

Từ 09/3

đến 13/3/2015

Lần 2

Từ 30/3

đến  05/4/2015

 

-  ĐVQLN nhận và phát bảng điểm toàn khóa cho SV.

- PĐT phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên (SV cần xuất trình QĐ tốt nghiệp và CMND hoặc giấy tờ có dán ảnh để nhận bằng). PĐT scan bằng tốt nghiệp và cập nhật danh sách SV tốt nghiệp vào website.

 

Từ 06/4

đến  12/4/2015

- Tổ chức Lễ tốt nghiệp theo lịch của Trường.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh và xét miễn các học phần Anh văn căn bản cho sinh viên K40

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Thực hiện công văn số 1399/ĐHCT-ĐBCL&KT ngày 18/8/2014 về việc kiểm tra tiếng Anh cho sinh viên khóa 40; căn cứ kết quả điểm kiểm tra tiếng Anh, kết luận của cuộc họp xét miễn kiểm tra và mức điểm xếp lớp học học phần Anh văn căn bản; và đề nghị của Hội đồng kiểm tra trình độ Ngoại ngữ cho sinh viên khóa 40, Trường Đại học Cần Thơ thông nhất thực hiện:

Xem chi tiết

Những điều cần biết đối với sinh viên khóa 40 thuộc Khoa CNTT&TT

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Khoa CNTT&TT thông báo cho các tân sinh viên khóa 40 những điều cần biết như sau:

Kết quả kiểm tra tiếng Anh

 - Sinh hoạt tại trung tâm học liệu dành cho sinh viên chưa tham gia sinh hoạt lần nào, sinh viên NV2, liên thông: ngày 13/10/2014 (sáng 7h30, chiều 13h30)

 - Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 40, năm học 2014-2015

- Thông báo chung của Trường (rất nhiều thông tin) cho khóa 40, xem tại đây

- Hướng dẫn sinh viên khóa 40 có nhu cầu xét miễn và công nhận điểm hoặc rút học phần học kỳ 1, 2014-2015 xem chi tiết - tải mẫu đơn tại đây


V/v xác nhận vay vốn

1. xem thông báo

2. Hướng dẫn đăng ký


 

Giáo viên cố vấn

STT Tên Lớp Tên chuyên ngành MSCB Họ tên CB Mail
1 14V7A1 Công nghệ thông tin 517 Trần cao Đệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 14V7A2 Công nghệ thông tin 2685 Phạm Thị Xuân Diễm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 14V7A3 Công nghệ thông tin 2685 Phạm Thị Xuân Diễm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 1495A1 Hệ thống thông tin 2267 Nguyễn Thanh Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 1495A2 Hệ thống thông tin 2226 Trần Nguyễn Minh Thái This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 1496A1 Kỹ thuật phần mềm 1232 Phan Phương Lan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 1496A2 Kỹ thuật phần mềm 1068 Trương Thị Thanh Tuyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 14Y9A1 Truyền thông & MMT 1128 Phạm Hữu Tài This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 14Y9A2 Truyền thông & MMT 1533 Trần Công Án This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 14Z6A1 Khoa học máy tính 2684 Trần Nguyễn Dương Chi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 14Z6A2 Khoa học máy tính 2635 Trần Nguyễn Minh Thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Qui chế học vụ

- Ngày sinh hoạt tại Trung tâm học liệu: chiều 4/9/2014, xem chi tiết

- Ngày sinh hoạt chung: cả ngày 5/9/2014 tại Hội trường lớn khu 2 (sáng 7h30, chiều 13h30)

- Ngày sinh hoạt với Khoa quản lý (Khoa CNTT&TT): tối 18h15, 09/09/2014, tại hội trường lớn khu 2

- Kiểm tra tiếng ANh cho K40

- Xem chương trình đào tạo và mẫu kế hoạch học tập

- V/v mua trang phục thể thao


THÔNG BÁO V/V THU SỔ ĐOÀN VIÊN

Ban chấp hành Đoàn khoa CNTT&TT xin thông báo đến các sinh viên việc thu sổ đoàn viên như sau:
Mỗi sinh viên mang sổ đoàn đến văn phòng đoàn khoa (Khu 3 – Đại học Cần Thơ, Số 01 Lý Tự Trọng) nộp vào các buổi sau:

  + Chiều thứ 4, 3/9/2014

  + Chiều thứ 6, 5/9/2014

  + Sáng CN, 7/9/2014

  + Chiều thứ 4, 10/9/2014

  + Sáng thứ 6, 12/9/2014

  + Sáng thứ 2, 15/09/2014


Mọi chi tiết cần trao đổi, xin liên hệ Thầy Tân (Bí thư Đoàn Khoa) qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 0982 88 90 90


ỨNG CỬ VÀO BCH CÁC LƠP KHÓA 40

Các em sinh viên khóa 40 muốn tham gia ứng cử vào BCH chi đoàn các lớp khóa 40, thì email trực tiếp cho Thầy Trần Minh Tân (Bí thư Đoàn khoa) qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Nhớ ghi rõ thông tin: Email, số điện thoại, sở trường: văn nghệ, thể thao, thư ký, quản trò, ......những chức vụ đã trải qua (nếu có, không có cũng không sao, miễn nhiệt tình tham gia công tác)


THÔNG BÁO HỌP LỚP, BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

 

Xem chi tiết tại đây

 

"Các Tân sinh viên chuyên ngành Tin học Ứng dụng K40 sẽ sinh hoạt đầu khóa vào lúc 18h15 tối ngày 12/09/2014 (thứ sáu), tại Hội trường Khoa Khoa học Tự nhiên, Khu 2, Trường Đại học Cần Thơ"


 

THÔNG TIN HỌC BỔNG

1. Học bỏng thắp sáng niềm tin

2. Học bổng VietHope

3. Học bổng trợ cấp xã hội

4. Học bổng Vietravel


 

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra tiếng Anh đối với sinh viên khóa 40

            Tất cả các sinh viên khóa 40 phải tham gia kỳ kiểm tra tiếng Anh vào buổi sáng Chủ nhật ngày 28/9/2014, trừ sinh viên thuộc các ngành Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh, Sư phạm tiếng Anh, học sinh dự bị.

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và cũng được xét miễn học học phần tiếng Anh căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi hội đủ một trong các điều kiện sau đây:

+ Có một trong số Chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia A, B, hoặc C do Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ cấp.

+ Đạt cấp độ A2 trở lên theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) (bảng 1) hoặc bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Bảng 1: Các loại chứng chỉ và kết quả điểm tiếng Anh tương đương cấp độ A2:

CEFR

IELTS

TOEFL paper based

TOEIC

Cambridge Exam

A2

3.0

350

350

KET, KET for Schools,

Young Learners FLYERS

            Những sinh viên chưa nhận Giấy báo dự kiểm tra tiếng Anh, vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ (Khu Hiệu Bộ, Khu 2 của Trường Đại học Cần Thơ) để nhận hạn cuối vào ngày 24/9/2014 (sinh viên mang theo Biên nhận nộp học phí).

 


XEM THÔNG TIN VỀ VIỆC ÁO ĐỒNG PHỤC KHOA TẠI ĐÂY

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker