Điều kiện miễn môn Tin học căn bản

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Tin học căn bản là môn điều kiện, không tính điểm tích lũy, sinh viên có chứng chỉ A Tin học (do Trung tâm Điện tử và Tin học thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông) cấp sẽ được miễn môn tin học căn bản và thực hành tin học căn bản.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker