Những điều cần biết đối với sinh viên khóa 41

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2015 - 2016; căn cứ điều kiện thực tế của Trường, Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học.

Tải file kế hoạch của Trường Đại học Cần Thơ

Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học 2015-2016

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2015 - 2016; căn cứ điều kiện thực tế của Trường, Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học.

Tải file kế hoạch của Trường Đại học Cần Thơ


 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker