Thông tin dành cho Công ty tuyển sinh viên thực tập năm 2019

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Thực tập thực tế là một trong những học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo kỹ sư thuộc các ngành: Hệ thống Thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ Thông tin của khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trường Đại học Cần Thơ; nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức thực tế, qua đó củng cố lý thuyết đã học tại nhà trường, kết hợp lý thuyết với thực hành ứng dụng.
Sinh viên Khoa CNTT&TT Trường Đại học Cần Thơ sẽ đi thực tập 8 tuần từ 20.05.2019 – 14.07.2019

Công ty có nhu cầu nhận sinh viên vui lòng điền các thông tin tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker