Đăng ký dự lễ tốt nghiệp 2022

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Theo hiện theo kế hoạch chung của nhà trường, lễ tốt nghiệp của KHoa CNTT&TT sẽ tổ chức vào sáng 26-02-2022. Thân mời các bạn sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker