Đăng ký dự lễ tốt nghiệp năm 2020

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Theo hiện theo kế hoạch chung của nhà trường, lễ tốt nghiệp của KHoa CNTT&TT sẽ tổ chức vào chiều 06-11-2020. Thân mời các bạn sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker