Điều kiện miễn môn Tin học căn bản

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Tin học căn bản là môn điều kiện, không tính điểm tích lũy, sinh viên có chứng chỉ A Tin học (do Trung tâm Điện tử và Tin học thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông) cấp sẽ được miễn môn tin học căn bản và thực hành tin học căn bản.
 
Lớp Ôn thi
chứng chỉ A
Lớp Chứng chỉ A
Tin học căn bản
Lệ phí học
380.000
480.000
484.500
(3 tín chỉ)
Tổng:
599.500
Giáo trình
Miễn phí
Miễn phí
35.000
Lệ phí thi để có chứng chỉ A
Miễn phí
Miễn phí
80.000
Thời gian lớp học
Tùy theo sự lựa chọn của sinh viên
Theo thời khóa biếu của trường
Phương pháp giảng dạy
Dạy trực tiếp trên máy tính, mỗi sinh viên 1 máy
Dạy lý thuyết riêng (15 tiết)
Dạy thực hành riêng, 1 máy 1 hoặc 2 sinh viên tùy điều kiện cụ thể của phòng máy.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker