Kết quả xét duyệt sinh viên đi trao đổi ngắn hạn tại Đài Loan

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Khoa CNTT&TT thông báo kết quả xét duyệt sinh viên đi trao đổi ngắn hạn tại Đài Loan như sau:

 

Nhóm 1: Gồm 4 sinh viên có HBKKHT HK1-2016-2017 đủ điều kiện xét chọn theo QĐ số 770/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 03 năm 2017:

MASV

Họ tên

Mã lớp

Điện thoại

ĐTBTL HK1-16-17

ĐRL HK1-16-17

ĐTB HK2

B1400879

Nguyễn Minh Lam

DI1495A2

945287086

3,33

100

2,92

B1507369

Phan Thị Tuyết Kha

DI15V7A3

1646505480

3,69

92

3,63

B1605247

Phan Nguyễn Minh Thảo

DI1695A1

995039936

3,68

90

3,73

B1507293

Thái Văn Phước

DI15V7A2

1263969693

3,89

82

3,08

Nhóm 2: Sinh viên đủ diều kiện xét đi tự túc (đã được xét chọn đi năm 2016)

MASV

Họ tên

Mã lớp

Điện thoại

ĐTBTL HK1-16-17

ĐRL HK1-16-17

B1400443

Trần Võ Khánh Ngân

DI14Z6A1

907352017

3,90

100

B1400509

Trần Cao Khánh Ngọc

DI14Z6A2

907352957

3,70

91

Nhóm 3: Gồm 4 sinh viên, đủ điều kiện về ngoại ngữ, ĐTBTL HK2-16-17 cao nhưng do chưa xét ĐRL nên chưa có kết quả ĐTBHB. Nếu đến cuối tháng 6/2017 Trường xét học bổng và các sinh viên thuộc nhóm này có HBKKHT HK2-2016-2017 thì sẽ được đề nghị xét chọn đi theo QĐ số 770/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 03 năm 2017, nếu không, thì các sinh viên này phải đi theo dạng tự túc (nếu sinh viên muốn tham dự):

MASV

Họ tên

Mã lớp

Điện thoại

ĐTBTL HK1-16-17

ĐRL HK1-16-17

ĐTB HK2

Trình độ Anh Văn

B1411390

Dương Nguyễn Thanh Duy

DI1495A2

1256885929

3,00

94

3,21

B

B1304658

Nguyễn Minh Đạt

DI1396A1

1277299113

2,43

76

3,79

Ielts 4.5

B1400534

Trần Hữu Trí

DI14Z6A2

932952385

3,0

92

3,26

bằng A anh văn(cũ)

B1400878

Nguyễn Thái Ngọc Khoa

DI1495A2

939094490

3,1

76

3,45

IELTS 4.5

Nhóm 4: Đã có QĐ trường cho đi NPTU nên không xét chọn.

MASV

Họ tên

Mã lớp

Điện thoại

ĐTBTL HK1-16-17

ĐRL HK1-16-17

B1609621

Trần Thị Vàng Y

DI16V7F2

0989 641 692

4,0

90

B1609833

Nguyễn Bảo Ngọc

DI16V7F1

0983241740

4,0

90

B1606417

Nguyễn Hoàng Huynh

DI16V7F1

01678002103

3,68

92

Tất cả các sinh viên 3 nhóm 1, 2, 3 chuẩn bị sẵn sàng passport.

Sinh viên nhóm 1, 2 in mẫu cam kết (đã gởi email) cho phụ huynh xác nhận và nộp lại Khoa chậm nhất ngày 20/06/2017.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker