Xóa các lớp học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 1, 2016-2017

Viết bởi Webmaster on . Posted in Tin giáo vụ Khoa

Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến các bạn sinh viên v/v xóa các lớp học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 1, 2016-2017:

Xem chi tiết tại đây

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker